Kontakt

WŁAŚCICIELEM SANITSERWIS.PL JEST:

Przedsiębiorstwo Handlowe
“Art Ceramika 2”
44-190 Knurów
ul. Wilsona 11

NIP: 631-002-59-19
REGON: 272139276

RACHUNEK BANKOWY

Bank Pekao SA, Oddział w Knurowie ul. Kapelanów Wojskowych 17
PL 83 1240 4302 1111 0000 5269 6776

www.artceramika2.pl